Archive for category Tips

Bygga upp en verkstad

Oavsett om man håller på mer rallysport så kan det vara så att man har ett intresse i att meka med bilar. Det kan vara så att man fått med sig detta från det att man var barn och ens pappa höll på i garaget om kvällar och helger. Ett bilintresse följer för det mesta ett måste att kunna skruva och meka med sina objekt.

bilmekaniker

Har man ett fungerande garage hemmavid så kan det vara bra att köpa på sig verktyg och maskiner som man är i behov av för att kunna hålla på med sina bilar. Finns inte de ekonomiska resurserna så får man köpa på sig allt eftersom budgeten tillåter det.

Börjar att spara och köp det du anser vara det viktigaste för stunden, vem vet du kanske kan utöka din hobby till ett litet företag och på så sätt få in pengar som du kan investera i din verkstad. Att starta en enskild firma är inte allt för svårt och då får du möjlighet till att även tjäna en slant på din hobby.

Börja enkelt och jobba dig uppåt, investera allt eftersom du får in pengar i företaget så du kan utöka och tjäna ännu mer pengar. Skulle det visa sig att du kanske till och med blir tvungen att sluta med ditt vanliga jobb för att jobba heltid med din verksamhet så är det bara positivt.

Dags att se över tävlings eller träningsbanan

Håller man på med någon form av motorsport så har man säkert en träningsbana som man övar på, det kan vara frågan om en bana hemmavid eller att någon motorsportklubb tillhanda håller en bana för träning!

motorsportbana

Det är inte bara en tävlingsbana som behöver ses över utan även den bana som man tränar på måste hållas i ett sådant skick att det går att köra på den. Det kan vara allt från olika markarbeten som gör att banan blir körbar till att kanske förändra utseendet och göra bana större för att få mer utav träningen. Det kan behövas stora maskiner som fixar till olika delar runt banan för att få till den som man vill ha den. Det kan behövas annan yta att frakta bort överblivet material som jordmassor eller annat till.

Är det en tävlingsbana så finns det vissa regler som man bör följa, säkerheten bli extra viktigt när det kommer till tävling även om säkerheten också är viktig för träningsbanor. Även dessa behöver fixas och ordnas med så att de håller den standard som behövs för att kunna tävla på dessa banor. Säkerhet för både förare och besökare är viktigt och det ska finnas larmvägar och alternativa vägar för utryckningsfordon. Det ska finnas ställen kring banan där man varnar tävlande om eventuella olyckor och annat. Serviceutrymmen för både bilar och personal men också plats för publik att parkera och bra publikplatser där de kan följa tävlingen utan att utsättas för eventuell fara.