Håller man på med någon form av motorsport så har man säkert en träningsbana som man övar på, det kan vara frågan om en bana hemmavid eller att någon motorsportklubb tillhanda håller en bana för träning!motorsportbanaDet är inte bara en tävlingsbana som behöver ses över utan även den bana som man tränar på måste hållas i ett sådant skick att det går att köra på den. Det kan vara allt från olika markarbeten som gör att banan blir körbar till att kanske förändra utseendet och göra bana större för att få mer utav träningen. Det kan behövas stora maskiner som fixar till olika delar runt banan för att få till den som man vill ha den. Det kan behövas annan yta att frakta bort överblivet material som jordmassor eller annat till.Är det en tävlingsbana så finns det vissa regler som man bör följa, säkerheten bli extra viktigt när det kommer till tävling även om säkerheten också är viktig för träningsbanor. Även dessa behöver fixas och ordnas med så att de håller den standard som behövs för att kunna tävla på dessa banor. Säkerhet för både förare och besökare är viktigt och det ska finnas larmvägar och alternativa vägar för utryckningsfordon. Det ska finnas ställen kring banan där man varnar tävlande om eventuella olyckor och annat. Serviceutrymmen för både bilar och personal men också plats för publik att parkera och bra publikplatser där de kan följa tävlingen utan att utsättas för eventuell fara.