Archive for category Service

När det blivit dags att lämna in bilen

Oavsett vilket typ av förare man är och vilka bilvanor man har behöver varje bil lämnas in med jämna mellanrum för att garantera att den fortfarande är körduglig. En hel del kan naturligtvis hittas vid besiktning och när det väl dyker upp något vid en besiktning står man inför valet att fixa det eller sälja och köpa nytt.verkstad_138252224

Service på nya bilar

Ju nyare ens bil är desto större chans är det att en icke-märkesversktad saknar utrustningen och expertisen att göra den service bilen behöver. Detta beror på att bilar tillverkas och underhålls inte bara med vanliga verktyg och manuellt arbete. De kräver även diagnostikprogram och specialverktyg för att kunna servas korrekt. Det är av denna anledning som auktoriserade verkstäder som Mechanum kan vara så viktiga. De har inte bara verktygen som behövs utan även blivit instruerade av biltillverkarna hur man arbetar med deras bilar.

Service på äldre bilar

Det är ju knappast någon nyhet att äldre bilar kan komma att behöva mer och dyrare service. Besiktningen på dessa beror på hur gammal bilen är. Är den en årsmodell 1950 eller äldre klassas de ju istället som veteranfordon och är besiktningsbefriade. Mer om detta kan man läsa på Bilprovningen. Vid en viss gräns är det många som föredrar att göra sin egen service, även om bilen inte är en veteranare. Detta är ju upp till var och en naturligtvis, men det är viktigt att veta att om man hoppas sälja bilen vid något skede föredrar köpare väldokumenterade bilar med korrekt ifyllda serviceböcker.

Vikten av att serva bilen

Oavsett om du kör rally eller har en bil för personligt bruk så behöver den omsorg på ett eller annat sätt. Vikten av att serva bilen är stor för att veta att den är i ett skick som är ok för att vara ute i trafiken eller på rallybanan med sitt fordon. Är man duktigt så brukar man kunna lösa mycket av den servicen själv och man behöver inte lämna in sin bil på verkstad för det jobbet.car-serviceService som man enkelt kan göra själv är ju oljebyte, kolla att lampor och annan elektrisk utrustning fungerar. Byta vindrutetorkare när dessa börjar vara dåliga och kolla kylarvätska så att den klara vintern. Genom att online på nätet beställa reservdelar till sin bil kan man om man har ett bra garage fixa och byta dessa reservdelar själv. Många som inte har tillgång till garage kanske hyr in sig på någon mack och deras gör-det-själv-hall. Genom att serva bilen själv så spar man en del pengar så det kan vara värt att lära sig detta om man inte har den kunskapen.Har man inte kunskap så får man lämna in bilen på en verkstad så att service blir genomförd. Att bilen blir servad är viktigt för att bilen ska fungera som den ska. Genom att byta olja och göra annan service medför att bilens livslängd blir längre. Du kanske behåller ett bättre andrahandsvärde på bilen och den kan dra mindre bränsle med en fräsch motor. Hur ofta en bil ska servas beror mycket på hur mycket som bilen rullar efter vägarna och vilket bilmärke. Kolla upp med din bilhandlare eller det kan också stå i din bils handbok.